Vergaderstukken

 

 

Jaarverslag 2017

Notulen ALV 2018

Agenda jaarvergadering 2018

Balans per 31-12-2017

Huishoudelijk reglement

Statuten 2010

 

©2019 BY KOOR HOPELOOS